Aktivitetslederkurs over seks uker

Aktivitetslederkurs over seks uker

Havpadlerne Tønsberg (HPT) arrangerer i år et aktivitetslederkurs som legges opp med to samlinger (1+2dager), og gir en læringsprosess som går over seks uker.


Dette er et aktivitetslederkurs – med ekstra samlingsdag og med muligheter til samarbeid med egen klubb. Hensikten 1: Kurs i tråd med NPF våttkortstigen. Hensikt 2: Ekstra oppfølging på turledelse og personlig utvikling. Hensikt 3: Knytte kursdeltakeren tettere til egen klubb.

 

Lørdag 11.mai arrangeres en start-samling. Her blir det gjennomgang av hvilke utfordringer en Aktivitetsleder står overfor både som turleder og instruktør. Det blir en padletur med innlagte utfordringer for å bevisstgjøre deltakerne på utviklingsområder. Dagen avsluttes med at hver deltaker, under veiledning, lager en plan for utvikling og erfaringsbygging i perioden fram til andre samling. Start-samlingen er et tilbud som går utover kravene i kursstigen til NPF. Kurshelga 29.-30. juni omfatter alle de formelle kravene knyttet til Våttkortstigen (grunnlaget for tildeling av oblat som Aktivitetsleder).

 

Arrangøren legger opp til at kursdeltakeren fram mot kurshelga i juni kan delta som «hjelper» på Grunn- og Introkurs, være «turlederassistent» på klubbturer og gjerne knytte seg til en mentor i egen klubb. Vi ser på en kommende Aktivitetsleder som en ressurs for klubben, og tror at klubben kan vinne mye på å samarbeide med og inkludere aspiranten på en systematisk måte.

 

HPT gjennomfører flere Intro- og Grunnkurs i perioden mellom 11.mai og 30. juni. Her legges det til rette for at noen kursdeltakere kan være hjelpere på disse kursene (det gis en godtgjørelse på 1000 kr). I tillegg har HPT mange klubbturer hvor aspirantene kan få turlederpraksis under veiledning.

 

Arrangøren håper at din klubb også kan tilby treningsarenaer. De håper også at den enkelte deltakers klubb kan være med å legge til rette for at medlemmene kan følge kurset. Det er også kjekt om klubbene kan videreformidle ideen og mulighetene i et slikt kurs til personer som klubben ser på som en kommende ressurser.

 

Instruktører: Dag Sverre Lundh og Eyvin Bjørnstad

 

Lenke til påmelding i Våttkortdatabasen i NPF er http://www.vaattkort.no/Event/Booking/594

 

Prisen for hele pakken er 3000kr, og HPT legger til rette for teltcamp på samlingen 29.-30. juni. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og ideer til gjennomføring – Eyvin telefon 48255956.

  • Categories: Nyheter
    Tags: Kurs

    Om journalisten