3356 Views

Gratis livredningskurs for klubber!

I fjor startet Norges Padleforbund opp Våttkortstigen Livredning ute. Dette er kurs i livredning utendørs og har altså fått sin egen Våttkortstige. Nå kan din klubb gratis utdanne egne aktivitetsledere som kan holde Introkurs og Grunnkurs Livredning for klubben!

April 07, 2022
Skrevet av:

Laila Johanne Reigstad

Livredningskursene er basert på våttkortsystemet, og refereres til som «Våttkortstigen Livredning ute» eller «Livredningsstigen». Denne Våttkortstigen er uviklet i samarbeid mellom Norges Padleforbund, Redningsselskapet og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Ambisjonen er at dette skal bli en livrednings-kursstige som er i kontinuerlig utvikling med et levende fagmiljø, tilrettelagt av Padleforbundet og Redningsselskapet.

Styrke den generelle kompetansen
For oss padlere vil dette styrke den generelle kompetansen vi har. Opplæringen vil gå på metoder rundt sikkerheten på, og ved, sjøen, vann og elver. Det kan for eksempel være bruksmåter for tau og liner, det å mestre livreddende førstehjelp, hvordan drive søk etter personer i sjøen. Deltakerens forståelse og kompetanse innen livredning skal skje gjennom oppdagende livredning, mestring underveis i kurset, og erfaringsutveksling mellom kursholdere og deltakere.

Hvem er Livredningsstigen for?
Den nye Livredningsstigen er aktuell for mange aktivitetstilbydere. For klubber, lag og foreninger som driver med vannaktiviteter, så dekker kursene i Livredningsstigen de HMS-kravene til forventet kompetanse for å gjennomføre vannaktiviteten trygt. I tillegg så er Livredningsstigen tilpasset skoleverket sin læreplan etter at det i fagfornyelsen 2020 kom nye kompetansemål i svømming, selvberging og livredning, og at dette skal foregå utendørs. 

Hvilke Livredningsskurs er det?
Tilsvarende Våttkortstigen for øvrige greiner innen Norges Padleforbund, som blant andre havkajakk, surfski, packraft, kano, flattvann og elv, så inneholder «Våttkortstigen Livredning ute» et Introkurs på 4 timer, Grunnkurs på 16 timer, et førstehjelpskurs på 16 timer og et Aktivitetslederkurs på 16 timer.
HER kan du lese om innholdert i de ulike kursene!

Gratis for medlemsklubber i Norges Padleforbund!
Norges Padleforbund og Redningsselskapet har per i dag ikke tilstrekkelig med instruktører til å dekke etterspørselen innen Våttkortstigen Livredning ute, og Norges Padleforbund ønsker derfor å bidra til at klubbene selv har egne aktivitetsledere som kan holde Introkurs og Grunnkurs Livredning for klubben.
Padleforbundet tilbyr derfor gratis kurs for 1-3 deltagere fra hver medlemsklubb. Kursene vil arrangeres regionsvis og valg av kurssted blir annonsert etter at forbundet har sett hvor stor interesse der er fra de ulike regionene. Reiseutgifter dekkes av klubb eller deltager.

Påmeldingsfrist er 25.april
For å kunne benytte seg av klubbtilbudet så må man sende inn klubbvis oversikt over deltakernes navn, telefonnummer og e-post adresse Heidi Grimnes på heidi@padleforbundet.no. Fristen er 25. april.
Les mer om gratis kursing innen livredning HER!

Videoen «Bli trygg i vann»
HER SER DU VIDEOEN LAGET TIL LIVREDDERSTIGEN!

Bakgrunnsfoto: Laila Johanne Reigstad. Bildet er tatt uner Bølgefestivalen i Gurvika/Nevlinghavn i 2021.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy