Solskader i øynene

Er man ute i sterk sol i mange timer uten beskyttelse, kan øynene blir akutt solbrente. Det skjer oftest på fjellet fordi solstrålene reflekteres sterkere fra snø enn fra vann. Tilstanden kalles derfor snøblindhet. Men du kan også bli snøblind etter en dag i kajakken uten solbriller. Symptomene begynner gjerne fire til tolv timer etter turen og varer i noen dager med intense smerter. Tårene renner, øyelokkene hovner opp og det kjennes som sandpapir i øynene. Alt lys blir ubehagelig. Årsaken er små brannsår i hornhinnen.

Andre solskader i øynene er mindre dramatiske og viser seg ikke før etter mange år. Sollys er som regel ikke den eneste årsaken. Men mye ultrafiolett stråling får sykdomsprosessene til å gå raskere.

 

Pterygium

Pterygium er en knute av bindevev og blodårer i den ytterste, tynne hinnen som dekker øyet. Knuten starter som regel innerst mot neseroten og vokser seg utover mot hornhinnen. Hos noen blir den så stor at den dekker deler av hornhinnen og gir synsproblemer. Den kan også stramme hornhinnen så hornhinnen blir skjev og synet blir dårligere. Pterygium kan opereres. Men ofte kommer den tilbake og gir nye problemer.

Pterygium oppstår hos mennesker som er mye utendørs. Årsaken er trolig en kombinasjon av ultrafiolett stråling og vind, og manglende beskyttelse.

 

Grå stær

Grå stær er en utbredt øyesykdom. En frisk øyelinse er helt klar og slipper gjennom lys til netthinnen. Ved grå stær, eller katarakt, blir linsen tettere og slipper gradvis gjennom mindre lys. Synet blir mer og mer tåkete.

Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Omtrent alle åttiåringer har fordunklinger i øyelinsen, selv om ikke alle har plager av det. Men utsetter man seg for mye ultrafiolett stråling, oppstår fordunklingene i yngre alder. Verdens Helseorganisasjon regner at omtrent en fjerdedel av alle katarakter har sammenheng med ultrafiolett stråling.

 

Makuladegenerasjon

Makuladegenerasjon er en annen øyesykdom som stort sett rammer eldre. Sykdommen skyldes forkalkninger i den delen av netthinnen som gir skarpsyn. De første symptomene er lesevansker, der enkelte bokstaver forsvinner og rette linjer blir buklete. Etterhvert forsvinner mer og mer av det sentrale synet, mens sidesynet opprettholdes. Det finnes ingen helbredende behandling.

Det er mange årsaker til makuladegenerasjon. Men hos dem som får symptomer før de er 65 år, regner man at ultrafiolett stråling er mye av årsaken.

 

Kreft

Redsel for hudkreft får de fleste til å smøre seg med solkrem når de skal ut i solen. Men solstråler kan også gi kreft i øynene. Huden på øyelokkene er som annen hud. Her kan det oppstå både ondartede føflekker og andre former for hudkreft dersom den blir utsatt for mye sol. Også på hornhinnen og på den tynne hinnen som dekker det hvite i øyet, kan det utvikles kreft. Lengre inne i øyet er ondartede føflekker den vanligste kreftformen.

Det finnes flere andre øyesykdommer der man tror sollys kan være en del av årsaken. Skadene fra ultrafiolette stråler er kumulative gjennom livet. Så jo mer man er ute i solen uten beskyttelse og til eldre man blir, jo større er faren for å få øyesykdom.

Draumedagar på Stokkøya

Stokkøya er også eit flott utgangspunkt for turar. Dei to siste åra har det også vorte arrangert eit uoffisielt NM i grønlandsruller. Deltakarane skal presentere opp mot 32 ulike ruller, der dei får poeng alt etter kor bra dei vert utført.

Treffet startar med ”Qajaq-akademiet”, som går føre seg dei to første dagane.Dei fleste som skulle vere med på dette,kom onsdag ettermiddag. Seinare den kvelden kom også Dubside og Anders Thygesen, som skulle vere instruktørar. På denne samlinga kan du overnatte i dei populære ”Sub- lugarane”, du kan leige rom på Sjøsenteret eller gjere som dei fleste vel å gjere: bu i telt.

Yoga med Dubside

Onsdag morgon var det tilbod om Yoga med Dubside. Han gjennomgjekk mange øvingar som høver godt for padlarar. Etter yogaen kjende vi oss klare til å ta til på kurset denne dagen. Ved kursstart vart vi delt opp i to grupper. Anders tok seg av gruppa som ville trene på standardrulla, medan Dubside hadde gruppa som skulle trene på dei meir avanserte rullene. Eg var med Dubside denne dagen, og han gjekk i gjennom dei fleste rullene som er med i grønlandsrulle- meisterskapen. Han snakka også litt om poengsystemet, og kva som skulle til for å få maksimal poengsum på kvar øving.

Undervegs fekk vi prøve sjølve, og fekk mange gode tips og råd. Tipsa gjorde at mange fekk til det dei hadde streva med. For min eigen del, såg han at eg måtte vri åra litt på stormrullene, og vips, der kom stormrulla på høgre side på plass! Det var også stor hjelp å få frå dei andre deltakarane. På denne samlinga er det ei tanke om at all kunnskap kan delast, og alle har eit ønskje om hjelpe kvarandre mest mogleg. Etter matpausen, var det tid for eigentrening. Då plukka vi ut nokre ruller som vi ville fokusere på, og Dubside instruerte. Onsdag kveld var det ei filmframsyning om inuittane på Alaska.

Ulike ruller og sweep

Torsdag morgon var det igjen tilbod om Yoga, og Qajaq- akademiet fortsette etterpå. Denne dagen var det byte på gruppene i høve til dagen før. Anders Thygesen hadde ei økt med handruller, ”reverse- sweep” og stormrulla, medan Dubside hadde gruppa som jobba med standardrulla.

Siste del av torsdagen hadde Thygesen ein del om korleis ein kan bruke grønlandsåra til andre ting enn rulling. Vi fekk opplæring i framdriftstak, ulike sveipe-, styre-, og støttetak, og sculling med grønlandsåra. Torsdag kveld var det offisiell opning ved Bernt, der han ønskte nye deltakarar velkomne. Etter informasjon om dei komande dagane, viste Anders bilete frå Grønland. Bileta vart kommentert av Thygesen, og mange døme på ulike kajakkar, harpunar og årer vart presentert.

 

Les mer om dagene på Stokkøya i den digitale utgaven av Padling