Brukervilkår

Hjem
  1. Innledning

Disse vilkår og bruksbetingelsene er laget for å sikre deg som bruker og oss som tilbyder at det skal praktiseres sikkerhet og rimelighet i kundeforholdet. Denne utgivelsen er i samarbeid med Media Digital sin nye Digital Magasin-produktet og tilbyr en enkel løsning for lesere av denne utgivelsen å ha tilgang til fra internett.

  1. Produkt og tilgang

Kjøp av Digital utgave av magasinet med tilgang til å lese det på pc, nettbrett, mobil og andre enheter med nettleser.

Tilgang til å lese bladet lages under betalingsprosessen under «Innloggingsinformasjon» og brukes deretter til å ha tilgang til utgivelser. Brukernavn og passord kan endres underveis.

  1. Varighet og oppsigelse

Avtalene er løpende til den sies opp av en av partene. Produktet aktiveres fra det tidspunktet den blir betalt og varer ut den perioden utgiveren har angitt under betalingsprosessen.

  1. Betaling 

Ved kjøp av abonnementet print + digital blir det utsendt faktura ved neste utgave av bladet. Ved kjøp av kun digitalt abonnement blir faktura sendt fortløpende.

  1. Kundeservice

Dersom du skulle få problemer med nedlasting av magasinet kan Media Digital AS kontaktes på mail: [email protected]. Generelle spørsmål om abonnementet, fakturering o.l. henvendes til Kundeservice for Padling; tlf: 67 11 38 11 / e-post: [email protected]

  1. Immaterielle rettigheter

Funksjonaliteten i Digital Magasin AS er kopibeskyttet og kan ikke kopieres eller videreselges.

  1. Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.