PADLING tester Zedtech Corvette

PADLING tester Zedtech Corvette

Zedtech Corvette er en rask tur -og treningskajakk for padlere med litt erfaring. Færre kompromiss knyttet til skrogdesign og sittestilling setter krav til padlerens teknikk og balanse i litt vær og vind. Samtidig seiler båten opp som en av de mest spennende i klassen.


Smak på begrepet «hybrid». Som i tidligere tester, snakker vi om båter med detaljer fra både hav -og flattvann. Over vannlinjen kjenner man igjen elementer som luker, strikk, liner og lårstøtter fra havkajakkene. Underdelen har gjerne en form der fart har fått større prioritet enn enorm stabilitet. I likhet med andre kajakktyper, er også hybridene designet ut fra folks individuelle ønsker og behov. Derfor bør det være mulig å finne en modell som står i forhold til ens egne ønsker og kvalifikasjoner.

 

Portugisiske Zedtech markedsfører sin Corvette som en havkajakk. Andre vil nok mene at «skjærgårdsracer» er den mest passende betegnelsen for langt flere hybrider enn bare denne. Produsenten er godt kjent for sine racerkajakker i øverste divisjon. I de senere år har fabrikken i tillegg respondert på markedets hunger etter fitnesskajakker. Vi snakker da om treningskajakker for flattvann, surfskis og skjærgårdsracere.

Zedtech Corvette F. Jan Fjelde

Gode sikkerhetsliner løper i store deler av båtens lengde.

 

For hvem

Zedtech Corvette er rent stabilitetsmessig blant de mer krevende hybridene vi har hatt til test. På flattvann er den riktignok like forutsigende og stabil som en «folkelig» turracer. Derimot kan den fort bli en engasjerende partner i litt vind og bølger. Til slikt bruk er det ingen ulempe med tidligere erfaring fra K1, turracere eller surfskis. En viss opparbeidet balanse er en forutsetning for å kunne lykkes i vinden. Lette padlere med begrenset muskulatur har lite å hente om bord i testeksemplaret. Derfor passer Corvetten etter min mening best for trente og erfarne utøvere som liker å holde høy gjennomsnittsfart, også når sjøen ikke ligger paddeflat.

 

Testeksemplaret er fremstilt i en blanding av glassfiber/karbon/kevlar-armert epoxy. Vekten holdes dermed lav uten at det har gått ut over styrken. Zedtech har et designavtrykk som går igjen på alle sine modeller. Kjennetegnet er en skjøtelist mellom skrog og dekk som synker i en mild, nedadgående bue fra midten og frem. Slik oppstår en illusjon av at skroget har spring. Den atten fots lange kajakken har steil baug og en kjøllinje med beskjeden rocker. Byggekvalitet og finish er på et høyt nivå og fabrikken gir derfor to års garanti på arbeidet. Skroget har en bunn med fremhevet rund karakter. Det er ingen overgang mellom denne og de markant hellende skrogsidene. Dermed blir vannlinjen smalere enn på flere kajakker det er naturlig å sammenligne med. Smal vannlinje begunstiger fartsresursene, men gir samtidig en smule redusert stabilitet.

Zedtech Corvette F. Jan Fjelde

Liner er trukket godt inn på dekk.

 

Nøktern, men tilstrekkelig

Fremdekket går i en tilnærmet rett linje bakover mot sittebrønnsrammen. Den høyreiste profilen fremstår som nokså typisk for klassen. Lastevolumet blir veldig bra, men det er heller ikke til å underslå at linjene gir en viss avdrift når vinden øker på. Jeg har for lengst fått sansen for små dagluker foran sargen, og opplever derfor mangelen av dette som et savn. Tydelig innsving i hele dekkets lengde gjør at åren kan settes tettere til skroget. Vi finner løftehåndtak i begge stevner. De fremre sikkerhetslinene løper helt fra håndtaket og bak til sargen. Midt på dekket stikker det opp en åttetoms luke. Etter min mening kunne Zedtech gjort seg bryet med å forsenke den ytterligere, slik at den fluktet med dekket. Lokket sitter godt og holder lasterommet tørt.

 

På styrbord side like foran sargen nås senke/hevelinen til roret. En gripevennlig ring gjør at linen alltid er lett å nå. Ringen var noen ganger nær ved å hekte seg inn på en av fingrene når åren ble satt litt dypt i urolig sjø. En liten kule ville vært en bedre løsning. Strikk og liner er trukket godt inn på dekk slik at de ikke kommer i konflikt med tett isett av åren. Moderat avstand mellom de halvt nedsenkede dekksfestene setter begrensinger for hva som blir naturlig å plassere under strikkene foran sargen.

Zedtech Corvette F. Jan Fjelde

Testbåten er utstyrt med racingsits og en ryggstøtte som er enkel å avlaste.

 

Godt fundament

Akterdekket preges av solide sikkerhetsliner i rikelig monn. Strikkene bak sargen gir normalt gode festemuligheter for nødvendig løsøre. Liner og strikk bidrar i fellesskap til et ordentlig fundament for åreposeredning. Fester for reserveåre foran og bak glimrer dog med sitt fravær. Her bør det likevel være en enkel sak for de fleste å komplettere med noen strikk på tvers av sikkerhetslinene. Akterdekkets digre gummiluke gir fin adkomst for mellomstore pakksekker. Samlet lastekapasiteter er på nivå med de fleste havkajakker. På sedvanlig vis for en del nye båter, er lokkenes friksjon mot chassisene høy. Kontaktflatene kan derfor med fordel settes inn med gummimykner/slipp middel. Lokket ble lettbetjent og tettet godt etter å ha blitt behandlet med middelet «303» (god-tur.no).

 

I likhet med båtens ytre, preges sittebrønnen av flott finish. Sitsen har sitt laveste punkt omtrent to centimeter over dørken og er av racingtypen. Produsenten kan levere kajakken med to andre racingsits som er høyere, samt et mer typisk havpadlersete. Via en spake i akterkant, kan det, på testbåten, med et enkelt håndgrep føres frem og tilbake. En glatt carbonoverflate sikrer maksimal vridning av torso. Båten er levert med en ryggstøtte som i beste fall oppleves som uvanlig. Gitt at den stilles inn riktig, er funksjonen tilfredsstillende. Lange reimer med solid borrelås gjør avlasting av ryggstøtten til en kvikk affære. Ved hard trening kan den på smart vis ligge trygt bak padleren. Racingsits har trolig aller størst appell til dem som skal bruke båten til hyppige treningsturer og enkelte skjærgårdsløp.

Zedtech Corvette F. Jan FJelde

Roret stikker dypt og holder båten i et jerngrep. Det kan heves 180 grader.

 

Forskjellige utstyrsversjoner

Avstand mellom dørk og dekk er god i sittebrønnens fremre del. Knevinkelen oppleves som komfortabel når de glimrende knestøttene benyttes. Det er mulig å spenne knærne nøyaktig like godt fast som på gode havkajakker. Bakdekket er også lavt, så dersom man limer på skumblokker (padding) på området ved hoftene, blir kajakken veldig rullevennlig. Uten denne modifiseringen, vil padleren falle mot skrogsiden ved både rulle og utførelse av oppdriftstak (sculling). Relatert til cockpitåpningens moderate bredde, stjeler dessverre knestøttene mye plass. Det blir for mitt vedkommende begrenset med handlingsrom når det med tørrdrakt skal padles effektivt med samlede bein.

 

Kajakken leveres i forskjellige utstyrsversjoner. I testeksemplarets såkalte «club-utgave», er pedalene todelte og montert langs skrogsidene. Nedre del ivaretar frasparket mens øvre part betjener roret via en syntetisk spectraline. Regulering i lengderetning skjer gjennom en forlengelsesspake som nås om bord. Sportsutgaven kommer med stående pedaler som i en surfski. Sparkebrett og styrepinne kan også leveres. Roret har sitt rotasjonspunkt midt på akterstevnen. Dermed stikker det dypt og får et solid tak i vannet. Retningsstabiliteten fremstår som uklanderlig. Det kan heves 180 grader og står loddrett når det ikke er i bruk. Selv om evnen til å holde på kursen er bra uten roret i bruk, vil nok mange foretrekke å ha det operativt for best mulig kontroll. I litt vind og bølger vil knapt noen velge vekk roret. Om ønskelig kan kajakken leveres med et underliggende eksemplar av racingtypen.

Zedtech Corvette F. Jan Fjelde

Akterdekket har solide liner. Jeg savner gode fester for reserveåre.

 

Høyere tyngdepunkt

Stabiliteten på flatt vann er ikke mer krevende enn at mange padlere med begrenset erfaring i løpet kort tid vil klare å opparbeide fortrolighet. Under slike forhold kan den minne om en litt «snill» turracer. De fleste makter å beherske en slik på rolige dager. Primærstabiliteten på Corvetten er dog mer beskjeden enn på de aller fleste havkajakker. Samtidig skiller ikke denne førstestabiliteten seg så voldsomt fra andre hybrider. Ingen slike kajakker er for øvrig stabile som fjell! Jeg hadde fremdeles den tidligere testede Zegul Multisport tilgjengelig, så her var det mulig med en direkte sammenligning. Både første, – og i særlig grad andrestabiliteten er høyere på Multisport. Så lenge overkroppen befinner seg innenfor «primæraksen», oppleves likevel Zedtech som rimelig stødig. Krengning utover dette, aktiviserer sekundærplanet. Andrestabiliteten er lavere enn på Zegul.

 

Om bord i Multisport får jeg følelsen av å sitte dypt og beskyttet. Corvetten gir en større fornemmelse av å traktere en turracer. Kroppen rager høyere over vannet og årens isett blir brattere. Derfor blir sideveis aksjonshastighet også større når kajakken først begynner å krenge. Den stritter ikke like tydelig imot som andre kajakkene det blir naturlig å sammenligne med. En rundere bunnfasong, i kombinasjon med et par centimeter smalere vannlinje, gir tydelige utslag i krengningsmønsteret. Sekundærstabiliteten ender opp i en sluttstivhet med en noe beskjeden karakter. I forhold til Multisport må sluttstivheten kunne kalles lav. På flatt vann fikk jeg en nydelig racingfølelse om bord i testeksemplaret. Zegul var derimot mer stabil i litt vind og sjø. Under slike forhold hadde Corvetten riktignok en mer grasiøs og harmonisk gange, men den krevde adskillig bedre balanse.

 

Topprank

Uten hverken følgebåt, eller andre medpadlere, så jeg meg, på en av mine turer, tvunget til å gå for en annen løype enn planlagt. Vinden var såpass frisk at det ville ha dreiet seg om å ta unødige sjanser. Vi snakker paradoksalt nok om forhold som jeg utvilsomt hadde regnet som virkelig underholdende om bord i en surfski eller tilsvarende. Plassert i Corvettens sits fikk jeg en fornemmelse av at kajakken var topprank. Med bølger inn fra siden, krever kajakken en padler som over tid har gjort seg fortrolig med dens bevegelsesmønster. Til gjengjeld betaler båten tilbake ved å holde god fart under rufsete forhold. Racingsits er heller ikke optimalt i litt vind og sjø, for sideveis støtte blir etter min mening utilstrekkelig. Derfor kunne det vært artig å padle kajakken med produsentens mer tradisjonelle touringsete.

 

Langskips stabilitet er på den annen side høy. Det smale forskipet kløyver bølgene elegant og gir kajakken en grasiøs oppførsel. GPSen viser også at båten er kvikk i motvind. Takket være et ror med godt areal, er kursstabiliteten veldig bra. Selv med sjøene inn rett bakfra, holdes kursen godt. Surfeegenskapene er også gode. Slik som pedalene var stilt inn, var ikke svingresponsen helt i stjerneklassen. De todelte pedalene var nemlig justert inn for maksimal trykk på den nedre «frasparkdelen». Her kan selvsagt padlerne regulere forholdet helt individuelt. Selv foretrekker jeg å ha det nettopp slik på en fitnesskajakk, da det primært er fraspark og fart som gjelder, og ikke skarpe manøvreringsevner.

Zedtech Corvette F. Jan Fjelde

Linjene bør kunne appellere til svært mange.

 

Viser få tegn

Testobjektet har en moderat stigning i vannmotstanden opp mot fem knop. Sammenlignet med mange tur -og havkajakker er det paradoksalt nok bare marginale fartgevinster å hente i rolig turfart. Zegul Multisport var noe mer lettdrevet i området mellom tre og fire knop. Her er det imidlertid enkelt å bli lurt til å tro at Corvetten ikke er rask. Lettdrevet og «rask» har en tendens til å bli sammenblandet. Treningshungrige som er på jakt etter en kajakk av denne typen bryr seg overhodet ikke om vannmotstandskoeffisienten i tre eller fire knop! Corvetten viser få tegn til å sette seg på hekken når det legges mye kraft på åren. Fysiske lover gjør at også testobjektet til syvende og sist blir offer for en vannmotstandskurve som begynner å stige bratt, men da er hastigheten samtidig høy.

 

Gjennomsnittsfart med god belastning på åren stabiliserte seg for mitt eget vedkommende på 5,1 knop. Til sammenligning var farten på Zegul Multisport 4,9 knop. Treningsfart med høy puls over en halv time havnet for Corvettens del på 5,3 knop. I slike hastigheter føler jeg at det er små marginer mellom de virkelig kvikke båtene i klassen. Padlerens styrke og teknikk kan utvilsomt bli utslagsgivende. For mitt eget vedkommende kulminerte toppfarten ved 6,8 knop. Sterkere padlere vil utvilsomt passere syv knop med veldig god margin. Det ble brukt en Kajner4 wingåre på 220 centimeter under hele testen.

 

Konklusjon

Testbåten vil for mange padlere med relevant erfaring være en rask og allsidig fitnesspartner. Den hevder seg spesielt godt i litt vær og vind, men krever samtidig en padler med tilpasset teknikk og balanse. Kajakken betaler tilbake med opplevelser som knapt kan kalles kjedelige. Kvaliteten er god og vekten lav. Valgmuligheter rundt seteløsninger, pedaler og ror gjør at båten i stor grad kan skreddersys til brukernes ønsker. Prisen på sytten tusen kroner er absolutt konkurransedyktig.

 

Tekniske data

Lengde                                  550 cm.

Bredde                                  54 cm.

Oppgitt vekt                         18,3 kilo

Veid av oss                           18,8 kilo

Pris i club-utgave                Kr. 16.900,-

Forhandles av Bergmann Kayaks, Arendal, www.z-kayaks.no

  • Categories: Uncategorized
    Tags: Tester

    Om journalisten