Raundalselva – en perle av de sjeldne

Raundalselva – en perle av de sjeldne

En tidlig gløtt av vårsol lokker meg ut av senga. Jeg åpner vinduet og hører lyden av elv som raser forbi. Raundalseva er vilter etter augustregn, og jeg kjenner gleden komme sigende. Hva er vel bedre enn å bo ved en av verdens beste elver?


Det har stormet rundt Raundalselva de siste årene. I 2010 startet en voldsom strid som splittet Voss da daværende ordfører Gunn Berit Lunde og rådmann Einar Hauge la frem en rapport som utredet ulike alternativer for utbygging av vassdraget. Det spesielle er nemlig at Raundalselva, som en del av Vossovassdraget, ble vernet av Stortinget i 1986 i verneplan III. Dette hindret ikke de politiske kreftene i den lille vossebygda å ville få Stortinget til å fjerne fredningen slik at et kraftverk kunne bygges.

 

 

Det blir ikke bedre enn å leve på elvebredden av en av verdens beste elver. Foto: Mariann Sæther.

 

Rapport forandret

I den første rapporten ble det også hevdet at en utbygging ville legge forholdende BEDRE til rette for elvesport, med en kontrollert vannstand og en minstevannstand på 6.5 kubikkmeter i sekundet. Dessverre var den annonserte vannstanden for liten til at man faktisk kunne rafte ned elva, og etter flere utspill fra elvemiljøet ble da også rapporten forandret på dette punktet. 

 

Mens lokale elvepadlere og raftere rev seg i håret over at noe slikt i det hele tatt kunne bli foreslått på hjemmebølge, gikk det en støkk igjennom resten av elvemiljøet i Norge. En underskriftskampanje ble laget av gruppa Varig vern av Raundalselvi. Snart ble det tydelig at saken ikke bare engasjerte i Norge. Over 2000 mennesker har per dags dato skrevet under, og disse kommer fra hele verden, både padlere, fiskere og ”vanlige”.

 

 

Voss Rafting tilbyr rafting for ferske og gamle elventusiaster! Foto: Allan Ellars.

 

Vekket motstand

I resten av Norge vekket handlingen også motstand. Det ble tatt på alvor at en kommune ville gå så langt som å oppheve en nasjonal fredning av et vassdrag, siden det da i tur og orden nok ville kommet forslag om tilsvarende tiltak i andre deler av landet. Da ville for eksempel Sjoa, Norges rafting mekka, raskt bli dratt med i dragsuget. Et år med intens kamp fra vernegruppene, Voss kajakklubb og private og kommersielle aktører gjorde sitt. 21. juni i år fikk nåværende ordfører, Hans-Erik Ringkjøb, gjennom et forslag om at kommunen skulle avslutte arbeidet med å få vannkraftutbygging i elva. Saken har i stedet blitt oversendt sentrale myndigheter. Et stort hurra runget gjennom elvemiljøet i Norge.

 

Raundalselva er en av tre grener som forenes i Vossovassdraget. Dette er for øvrig et av de største på Vestlandet, og favner seks kommuner. Elva henter vann fra fjellene ved Aurland og Ulvik. Raundalselva, Strandaelva og Bordalselva ble fredet sammen, og er viktige i et land hvor 90 prosent av alle vassdrag er berørt av utbygging. Hele to tredeler av de store vassdragene er berørt, og sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Sammenlignet med mange andre land er ikke detter store nummer. Dette har igjen ført til at Norge må ta sitt internasjonale ansvar for å bevare uberørte vassdrag på alvor. Vi må skjerme sårbar flora og fauna, og ikke løpe fra ansvaret for kommende generasjoners rett til også å oppleve en uberørt natur.

 

 

På elv har man det alltid moro! Bare spøre Nouria Newman (FRA) som i år vant Ekstremsportveko. Foto: Mariann Sæther.

 

350 år gamle trær

Rik edelløvskog preger området ved Tverrberg, en skog som er viktig fordi den kan føre til flere funn av truede arter, spesielt blant sopp og fugler. Noen av furutrærne i området er opp nærmere 350 år gamle, og en utbygging vil føre til en endring i lokalklimaet for naturen i umiddelbar nærhet av elva. Dette gjelder spesielt skogssoner og fosserøyksoner. En stabil luftfuktighet er avgjørende for mange arter som lever her. Både sanglerke og tyrkerdue er observert i løvskogene langs elva, som begge er sårbare ovenfor forandring i lokalklimaet.

 

Mange nisjer blir skapt i samspillet mellom bekker og elver, og derfor finner vi så mange som 300 truede dyrearter knytta til elv og vassdrag. I tillegg er vossolaksen verdens største atlanterhavslaks, men den er truet. En vannkraftutbygging kan by på problemer for laksen, og var en av grunnene til at Voss Energi AS fikk avslag på opprustning av Palmefossen kraftverk i 2010.

 

 

Det er fredelig og vakkert ved Øyeflaten på Raundalselva. Foto: Mariann Sæther.

 

Unik elv

Det er få elver igjen i Europa som Raundalselva, og mange mener at den er unik. De mer enn 40 kilometrene med padlebare stryk gjør sitt til at det om sommeren blir trangt om plassen på den smale veien oppover dalen. Mangfoldet padlemessig er også enormt. Her kan nybegynnere og profesjonelle padle hver sine strekk. Rafterne har på lav vannstand en fantastisk lekeplass å by nysgjerrige turister, og fiskerne har sine yndlingskulper. Lokalbefolkningen nyter også godt av varme sommerdager ved elven.

 

Høye fosser ligger og venter på de som vil ha mer adrenalin, mens stående bølger i elvas lekestrekke underholder de med fokus på freestyle og triksing. Det norske landslaget i freestyle har flere ganger vært på trening i elva, og ved Bjerke har Kajakk Voss opprettet ny kajakkbu med butikk og kursing. En slalåmbane henger nedenfor brua ved Bjerke, og har etter hvert blitt et samlingspunkt for den økende gruppen av slalåmpadlere i bygda.

 

 

Det er mange måter å bruke elva på. Her er det Michelle Basso som nyter en varm sommerdag. Foto: Silje Skorve.

 

Delte meninger

Det er delte meninger om elvepadlerne i Raundalselva, noe som er veldig forståelig. Lokalbefolkningen må tåle at mange kommer og camper, noen ganger også på innmark uten å be om tillatelse. Det mangler sanitæranlegg, og heller ikke veien er egnet for all trafikken som man møter på sommerdagene. Trist nok var det også et dødsfall i Raundalselva i forkant av Veko 2012, noe som også er med på å prege stemningen. Likevel, det meste handler om informasjon og opplysning til utlendinger som kommer på padleferie, og om det ansvaret og de plikter som tross alt fører med Allemannsretten. Dette har Voss Kajakklubb tatt ansvar for, og det henger informasjonsplakater på flere sentrale steder i bygda for å nå ut til de padlende turistene.

 

Kanskje er det mulig for de mest svartsynte i lokalbefolkningen å se potensialet i padlerne. For hadde det vært fasiliteter oppover dalen ville disse ha blitt benyttet. Om det så er å åpne et jorde for å bli en liten padlecamp, bygge et enkelt sanitæranlegg og kanskje til og med tilby shuttleservice, slik at man kan komme seg på elva mange ganger i løpet av en dag, så skal du se at små planer raskt kan føre til økt vekst og personlig vinning for de som bor fast i dalen. Dog, ikke så raskt som en eventuell utbygging ville ha sørget for. Forhåpentligvis ser mange ennå verdien av å skynde seg langsomt. For det er de enkle verdiene og prinsippene vi i et stadig økende industrialisert samfunn må verne om. Det er de som står i fare for å bli utryddet. 

 

Nyttige nettsteder: 

www.raundalselva.com

www.raundalselva.net

www.naturvernforbundet.no

www.nve.no

  • Categories: Artikler
    Tags: Turer

    Om journalisten