Helgeland

RETT PÅ: Mariann Sæther sikter seg inn på linja i ett av de utallige strykene i vassdraget
Elv i særklasse
Å gjøre strandhugg på små kritthvite, idylliske strender som dette er fantastisk. Det finnes mange slike i Torgværet, fjordområdet sørvest for Torghatten.
Helgelandskysten – søndre halvdel