Fluer – skjulte farer

I det øyeblikket vi ser bølger bryte midtfjords, og det ellers er stille, så er fluas beliggenhet selvsagt avslørt. Men noen ganger og da snakker jeg om de gangene det er så pent at det bare sjelden bryter ved flua kan vi ligge nær denne uten å være forberedt på faren. I gamle kart er undervannsskjær ikke alltid like godt avmerket; i alle fall kan det forekomme at de ikke er det.

Å komme for nær en flu som bryter særlig når vi ikke er mentalt forberedt på det kan føles riktig ubehagelig. Andre ganger er vi kanskje nysgjerrige og oppsøker fenomenet med vitende vilje. Men plutselig kan du kjenne et uventet drag i sjøen, og i neste øyeblikk blir du løftet opp og slengt bortover, for så å bli dratt mot skjæret. Mister du kontrollen i en slik situasjon er du mer eller mindre overlatt til tilfeldighetene, om du kommer fra det uten skader på hode, kropp og kajakk.

Jeg har selv erfart å miste kontrollen på det jeg opplevde som stille hav. Jeg holdt på å fotografere da jeg merket at jeg mistet balansen og følte at jeg var på vei ut av kajakken. I det begrensede synsfeltet jeg hadde gjennom søkeren til kameraet, fikk jeg ikke med meg det som skjedde visuelt sett, men jeg klarte heldigvis å unngå velt. Hadde jeg veltet, kunne både hode og kropp fått hard medfart. Denne gangen klarte jeg å manøvrere meg bort fra både berget og strømmene som oppstod uten større problemer. Jeg var heldig, og ja, jeg berget også kameraet, om noen skulle lure på det.

Les også
Friluftsloven gir oss retten til å sette opp telt nesten hvor som helst i utmark.

Noen ganger er draget i sjøen tilsynelatende uskyldig, men plutselig «eksploderer» det, med masse sprut og sjø som kommer veltende. Eller du blir plutselig dratt inn mot skjæret med voldsom kraft. Da gjelder det å ha hendene på padleåren og ikke på kameraet, for å si det sånn. For i slike situasjoner skal det kanskje ikke så mye uoppmerksomhet til, før du ufrivillig ligger i sjøen. Du må kunne reagere kjapt og kontant for å komme bort fra faren. Les derfor kartet nøye, og sørg for at alle sansene er våkne, så er du ganske trygg. Å se bølgene bryte ved fluer kan være fascinerende, men også potensielt farlig å komme for nær. Men helt trygg blir du kanskje aldri i kajakk til sjøs – that’s part of the game, som de sier, padleinstruktørene. Nettopp derfor er det viktig å ha innarbeidet gode sikkerhetsrutiner og følge disse.

_______________________________________________________________________________________________________________

© 2020 MedieVekst AS. All Rights Reserved.

Bla til toppen