Videregående kurs i Nord-Norge

Bilde fra tidligere avholdt videregående kurs.

Kurset innebærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer. De er også i stand til å planlegge og å avholde NPF Teknikkurs Hav.

 

Deltakeren må mestre 3-stjernes farvann teknisk og sikkerhetsmessig før første helg. Det er en progresjon i kurset mot at deltakeren skal lære å padle i 4-stjerners farvann. Følgende momenter er sentrale i læringsprosessen:

 

· Planlegging: hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan. Risiko, utstyr etc.

· Pakking av havkajakken for overnattingstur.

· Leirplassen, rutiner i leir.

· Teknikk: padleteknikk og redningsteknikk i 4 stjerners forhold med fullastet kajakk.

· Gruppedynamikk: ulike roller og rollefordeling i gruppa.

· Navigasjon: bruk av kart og kompass.

· Sjømannskap: ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap.

· Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel

· Planlegge og avholde Teknikkurs Hav

 

Kurset går over 3 helger: Kurs datoene er: Helg 1: 3. – 4. mai Helg 2: 12. – 13. juli Helg 3: 4. – 5. oktober. Første kurshelg er i Lofoten. Ta kontakt med Norges padleforbund om du vil være med. [email protected] Dette blir kjempeflott med dyktige instruktører! Instruktørene er Morten Nyborg og Bente Solberg.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

© 2021 MedieVekst AS. All Rights Reserved.

Bla til toppen