3456 Views

Sommerrekorder i Oslo kajakklubb

August 14, 2023
Oslo Kajakklubb
Skrevet av:

Marte Ostmoe

Under korona økte interessen for padling. Vi fikk en dobling av sertifiserte våttkort. Samtidig opplevde mange idrettsklubber at medlemstallet deres sank. Hvordan friste nye, unge padlere inn i padlemiljøet? 

– I sommer har 160 barn og unge vært på sommerleir og kajakkskole arrangert av Oslo Kajakklubb. I tillegg har 30 ungdom jobbet som assistenter og kursledere. Dette informerer Stein Hagen ved Oslo Kajakklubb. Stein jobber med rekruttering av barn og unge og har ansvar for inkludering og mangfold. Oslo kajakklubb har et variert tilbud av aktiviteter for alle aldersgrupper. Under pandemiårene gikk aktiviteten naturlig nok ned, men nå er interessen på topp! Hagen er ivrig: – Uansett pandemi eller ikke pandemi må vi ikke miste ungdommen!

Utfordringer

– Rekruttering av unge kan være utfordrende. Til og med Oslo Kajakklubb innrømmer dette. Som alle andre tilbud konkurrerer klubben om de unges. Også økonomien kan være avgjørende. Her mener Stein Hagen det ikke burde være store barrierer for å starte med kajakkpadling som idrett. Klubben holder alt av båter og utstyr og for alle under 21 år. Å være medlem koster bare 1200 kroner i året. For familier med lav inntekt er det dessuten mulig å få redusert medlemsavgift.

Mylder av muligheter

Noen tiltak gir ikke umiddelbar uttelling i antall nye medlemmer. Stein sier det slik:

 – Etter besøk fra skoleklasser, sommerleir og aktivitetsdager, er det mange som ønsker å komme tilbake og benytte seg av padletilbudet på fritiden. Dessverre har de unge flere aktiviteter og idretter de allerede deltar i, og må derfor tenke på det til et annet år. På sikt vil mange vite om kajakklubben vår gjennom skolebesøk og andre tiltak og håpet er at de vil starte med padling på fritiden senere.

Iver: Stein Hagen ved Oslo Kajakklubb kan melde et yrende liv i klubben denne sommeren. Foto: Oslo Kajakklubb

Padling med skoleklasser på dagtid

Over 1000 skoleelever fikk en gratis padleopplevelse i Oslo Kajakklubb i løpet av 2022. Disse representerer 15 ulike skoler både på øst – og vestsiden av hovedstaden. Ordningen inkluderer også spesialskoler med elever med ulike utfordringer. Å få til et slikt tilbud er gull verdt både for barna og klubben, men fordrer at det hvert år søkes om midler. – Inntekten fra tilskudd og støtteordninger gjør at vi har en relativt forutsigbar økonomi, sier Hagen og kan rapportere om en helt egen entusiasme blant medlemmene når det kommer til inkludering og mangfold.

Som om dette ikke er nok, opplever klubbe en stadig økende aktivitet der barn og ungdom opplever mestring og padleglede.

Padling og langrenn

Oslo Kajakklubb inviterer gjerne skiklubber til å trene sammen med padlerne, da spesielt klubbens rekrutt-gruppe. På tvers av idrettsgrener kan det også arrangeres konkurranser.

– Kajakkpadling i sommerhalvåret og langrenn om vinteren er en gunstig treningskombinasjon.

– Det er ikke uvanlig at de beste kajakkpadlere også har gjort det stort i skisporet. Vi tror dette kan være et godt rekrutteringstiltak for å få flere unge som liker å fart og spenningen i konkurranser.

Fra barn til ungdom

Unge i alderen 12-13 år, viser seg å være en spesielt sårbar gruppe. Her ser klubben et tydelig skifte i barnets utvikling. Ofte er det klassekameratene som avgjør hvilke aktiviteter som blir valgt. Går bestevennen din på fotball, ja da velger du det samme. Etter fylte 12-13 år er mange modne for å prøve noe nytt og tør å gå sin egen vei. Det samme skjer i mange idretter. Ved Oslo Kajakklubb presiserer man at alle har like stor verdi. Her er det som Hagen sier – ingen «topping av laget» i ungdomstiden, alle er med!

Oslo kajakklubb
Meditasjon: Trening består også av hvile. Foto: Oslo Kajakklubb

Frykten for å konkurrere

For et par år siden oppstod det likevel en liten scene. Ei jente på 12 år ønsket ikke lenger å fortsette med padlingen. Hun var akkurat i overgangen til rekruttgruppa og skulle inviteres til flere treningsøkter og deltakelse i konkurranse.  Problemet var ikke at hun ikke likte sporten, tvert imot – hun elsket klubben sin, men hun var ikke like glade i å konkurrere som de andre jentene i samme årskull.

– Denne jenta representerer en av våre viktigste medlemmer, slår Hagen fast. – Det er nettopp av henne vi skal lære betydningen av inkludering.

Gjennom gode samtaler med jentene i klubben om behov og ønsker, oppdaget klubben at det faktisk var flere jenter som ikke ønsket å konkurrere eller kjente frykt for å ikke være gode nok. Klubben tok heldigvis tak og Hagen konkluderer:

– Heldigvis fant vi en meget bra løsning som førte til at flere andre jenter nå stortrives og fortatt hos oss.

Jentegruppe

Å få jentene til å fortsette med padling gjennom hele ungdomstiden er en stor utfordring som klubben tar alvorlig. Episoden med den unge jenta på 12 år førte til at det i 2022 ble etablert en egen jentegruppe. Allerede på første trening var det mange påmeldte. Stemning steg i været da gruppa fikk tildelt sin egen dedikerte jentetrener. I dag er det en tidligere landslagspadler, Thea Røsten (21 år), som leder gjengen. Ved siden av trening, preges miljøet av sterkt samhold og tilhørighet – et fristed fra alt presset rundt skole, karakterer og intriger i venninnegjengen.

Fellesskap og sosiale møteplasser

Etablering av et godt miljø innad i de enkelte barne- og ungdomsgruppene er noe som Oslo Kajakklubb jobber aktivt med. Klubbrommet og et nyoppusset kjøkken gir anledning til å slappe av, sosialisere og gjøre lekser før og etter treningsøktene. Trenerne i klubben praktiserer noen viktige prinsipper som styrker følelsen av mestring og fellesskap. De yngste padlerne deltar på fellestreninger på tvers av alder og ambisjonsnivå. Alle samles på brygga før dagens økt og starter treningen samtidig. Det arrangeres jevnlige klubbkvelder, klubbmesterskap og grilling gjennom sommeren. Det sosiale vektlegges, og det er alltid tid til lek og moro på brygga gjennom sommeren. Trenerne gir individuell veiledning og er bevisste på ros og oppmuntring

Ros og oppmuntring fra trener

Hovedtreneren i Oslo Kajakklubb er Tom Selvik. Under ungdomstiden konkurrerte han på internasjonalt nivå.

Stein Hagen refererer gjerne til Tom Selviks pedagogiske tilnærming.

– Tilbakemeldinger og ros må gis der og da og underveis i læringsprosessen. Hvis den unge padleren øver på å plassere åra lengre fram, ja da kan rosen komme før åra har truffet vannskorpa. «Sånn ja, kjempebra!»

 

– Å smile og si «HEI» til de du møter er inkludering i praksis.

Stein Hagen i Oslo Kajakkklubb

Lederutdanning for ungdom i klubben

Lederutdanning som et viktig tiltak som Oslo Kajakklubb ønsker å satse på i de kommende år. Mange klubber har hatt suksess med lederutdanning som en motivasjon for ungdommen til å bli værende lenger i klubbmiljøet og bidra både med frivillighet og få noen uker sommerjobb på sommerleir og deltidsjobb med praksis som trener og assistent. – Vi vil gjerne bruke modellen fra andre klubber som har gjort dette før oss, sier Hagen. – Vi vil tilpasse et helårsprogram for våre unge instruktører i padlesporten, og kan kurse dem i flere padlegrener, samt livredning og båtførerprøven.

Hittil har klubben sent opptil fire ungdom hvert år på lederkurs hos Norsk idrettsforbund NIF i Oslo.  I tillegg får ungdommen som er sommervikarer et kort lederkurs som varer i cirka tre timer før sommerleiren for barn starter.

Krise betyr muligheter

Konklusjonen fra Oslo Kajakklubb er at de, i likhet med mange andre idrettsklubber i Norge, strever med å både rekruttere og holde på de unge medlemmene. Men aldri så galt at det ikke er godt – eller vått, for noe. Når situasjonen er så tøff som den er, da krever det bare en enda sterkere oppfølging og veloverveide tiltak fra ledelsens side. Varierte tilbud dekkes ved hjelp av frivillig arbeid, samt ivrige kursledere som honoreres via diverse støtteordninger. Klubben kan i tillegg tilby et stort felleskap med side 2300 medlemmer. 146 av disse er under 21 år. Målet innen sesongstart er at tallet skal øke til 200. Kravet om konkurranse kan skremme noe av jentene i klubben, men dette er fikset med en egen gruppe der andre verdier står sterkt. I tillegg satses det på lederkurs, fellestreninger og turer. Selve smøringen av miljøet i klubben består av vennskap, samhold, konstruktive tilbakemeldinger, komplimenter og ros.

Prinsipper for å styrke samhold og ta godt vare på de unge i klubben:

 

 • Ros og oppmuntring fra trener
 • Fellestreninger på tvers av alder og årskull
 • Samlinger og stevner der alle er med, sammen i busstur og overnatting i gymsal
 • Etablering av jentegruppe for å ta godt vare på jentene
 • Bevisstgjøring og oppmuntring til å konkurrere med seg selv og sette nye personlige rekorder
 • Treningsprogram basert på indre motivasjon og selvstendighet
 • Sunn balanse mellom trening, disiplin, lek, mat og søvn
 • Ung lederutdanning i samarbeid med NIF og Oslo idrettskrets

Relevante tilskuddsordninger som padleklubber kan søke:

 • NIF/Idrettskrets og Norges Padleforbund
 • Tilskudd til friluftsliv og naturvernorganisasjoner (Bymiljøetat, kommunale midler)
 • Private stiftelser (Sparebankstiftelser, Gjensidigestiftelsen, Anthonstiftelsen, med flere.)
Padlesommer: Sommeren 2023 har 160 padlet i Oslofjorden i regi av Oslo Kajakklubb. Foto: Oslo Kajakklubb

Oslo Kajakklubb diskuterer hvert år ny rekrutteringsstrategi og tiltak:

– Kajakkskole med hovedvekt på trening i flattvann

– Åpen gratis padletrening for barn hver torsdag

– Sommerleir med vekt på lek

– Samarbeid med skiklubber

– Padling med skoleklasser på dagtid

– Aktivitetsdager i kajakk for ulike sårbare grupper

– Rimelig medlemskap og gratis utstyr

 

– Det er inspirerende å se hvor inkluderende en toppidrettstrener er med de yngste rekruttene som trenger litt ekstra støtte og oppmuntring.

            Stein Hagen om Tom Selviks pedagogikk

 

 

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy